2024. notulen ledenvergadering 20232024. Agenda ledenvergadering

Maandag 29 april j.l. was de ledenvergadering van Algemeen Dorpsbelang Oudesluis.

De vergadering werd gehouden in de voetbalkantine en er waren 24 leden aanwezig. Diverse punten werden besproken en Katouscha en Linda werden herkozen als bestuurslid. Aansluitend was er een presentatie van het Zijper Landschap en na de vergadering kreeg een ieder nog iets te drinken aangeboden.  De agenda en de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar hebben we bijgevoegd.