Doelstelling

HomeDoelstelling

Doelstelling

HomeDoelstelling

Volgens de statuten van 1979:

De  vereniging stelt zich ten doel:

a. Het behartigen van de belangen van de dorpsgemeenschap

b. Het coördineren van diverse evenementen te houden door de verenigingen van de dorpsgemeenschap

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. Overleg met het gemeentebestuur ; De vereniging geeft gevraagd advies, of doet op eigen initiatief voorstellen of aanbevelingen over aangelegenheden, behorende tot de bestuurlijke bevoegdheden van het Gemeentebestuur en Oudesluis betreffende aan het Gemeentebestuur.  (mooie zin he?)

b. Overleg met bestuur van Zijpe en Hazepolder; de vereniging geeft gevraagd advies, doet op eigen initiatief voorstellen of aanbevelingen over aangelegenheden behorende tot de bestuurlijke bevoegdheden van het Bestuur van de Zijpe en Hazepolder en Oudesluis betreffende aan het bestuur van de Polder.

c. Alle krachten die werkzaam zijn op maatschappij, sociaal en cultureel terrein kunnen door de vereniging mede tot ontplooiing gebracht worden, niet anders dan in samenwerking met de besturen van de plaatselijke verenigingen en organisaties, mits deze krachten werkzaam zijn te Oudesluis.

d. Het bepleiten van belangen van Oudesluis, overal waar dit dienstig is, alsmede het verrichten van alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.