Jaarvergadering 2024

De datum voor de jaarvergadering is 29-04-2024

U bent dan als dorpsbewoner hier van harte voor uitgenodigd.

De koffie/thee staat voor u klaar vanaf 19.45 uur in de Sportkantine van het voetbalveld

Wij starten de jaarvergadering om 20.00 uur.

Na de vergadering wordt er een presentatie gegeven door Het Zijper Landschap

over het doen en laten van hun vereniging.

Graag tot ziens op maandag 29 april!👍

Data volgende vergaderingen

29-04-2024: 19.30 Jaarlijkse ledenvergadering locatie: Sportkantine (voetbalveld)

28-05-2024: 19.30 MFR

volgende vergadering 2024 :datum volgt