Historie

HomeHistorie

Historie

HomeHistorie

Oudesluis,

In deze contreien wandelt u over de voormalige zeebodem. Vier eeuwen geleden klotsten hier nog de golven. De Zijperdijk ten noorden van het dorp is aangelegd om de Zijper polder, waar Oudesluis deel van uit maakt, droog te maken. Er zijn in deze omgeving ook sporen aangetroffen van veel oudere bewoning, maar laten wij ons beperken tot de laatste vier eeuwen. Tot 1845 is Oudesluis een kustdorpje geweest. Vanaf de Zuiderzee (IJsselmeer) was het via het Oude Veer bereikbaar voor schepen met een behoorlijke diepgang. De sluis alhier verleende o.a. doorgang aan de schepen die de binnenvaart-route naar steden als Alkmaar en Amsterdam verkozen. In de zeventiende eeuw vonden verschillende Commandeurs van de walvisvaart in Oudesluis en omgeving hun woonplaats. De verbondenheid van het dorpje, dat in 1616 al snel is gaan groeien tot enkele honderden inwoners, met de zee was onmiskenbaar. Er werd ook gevist met fuiken op het wad (nu Anna Paulowna). Er werden vogels gevangen met slagnetten en in de eendenkooien. Buiten het dorp probeerde men de landbouw en de veeteelt te ontwikkelen. Een deel van de bodem was zo stuif gevoelig, dat o.a. de Ruigeweg is aangeplant om het stuiven te beteugelen. De landeigenaren waren meest rijke kooplieden uit de grote steden. Zij bouwden op hun bezit hofsteden en reserveerden een kamer voor zichzelf. Er waren er ook die een compleet buitenhuis bouwden. Alles met het doel om met hun gezin de zomertijd in de nieuwe polder door te brengen en controle te houden op de landerijen. De in deze omgeving nog staande windwatermolens zijn ook Oudesluis uit de beginperiode van de polder. Zij dienden om het waterpeil te beheersen.

Oudesluis is in 1845 door het droogmaken van de Anna Paulownapolder een gewoon dorpje op het land geworden met een agrarische inslag. In deze tijd is dankzij de mobiliteit van de bewoners de beroepenlijst zeer gevarieerd. Door het vakantiepark “Het Zijper Eilant” en ook door verschillende andere kleinere recreatiemogelijkheden wordt Oudesluis steeds bekender als rustig plekje” om bij te komen”. Een actieve vakantie kan ook; varen, vissen. zwemmen, fietsen en een bezoekje aan het Noordzeestrand ligt binnen ieders bereik. De doorsnee Oudesluizer staat sympathiek tegenover de verlevendiging van zijn dorp.

Hij wijst u graag de weg en is wel in voor een praatje. Zo ervaart iedereen hier de avonden; de ondergaande zon, kwakende kikkers brengen een serenade voor de nacht. Deze komt over u als een weldadige stilte. Een gebeuren dat in ons land steeds zeldzamer wordt. Bij het ontwaken zijn het de frisse lucht en de vogelgeluiden die door het open raam tot u komen; een heerlijke nieuwe dag in Oudesluis. Fantastisch!

A. Tiel

Historie