Privacybeleid

HomePrivacybeleid

Privacybeleid

HomePrivacybeleid

Privacyverklaring Algemeen Dorpsbelang Oudesluis

Voor het eerst vastgesteld op: 16 juni 2018

Op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens van 25 mei 2018.

Privacyverklaring Algemeen Dorpsbelang Oudesluis

Algemeen Dorpsbelang Oudesluis verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen onze uiterste best hier zorgvuldig mee om te gaan.

Welke gegevens verwerken wij?

Algemeen Dorpsbelang Oudesluis verwerkt uw persoonsgegevens:  naam,  adres, telefoonnummer en E-mailadres omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Daarnaast bewaren we foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, social media en drukwerk.
We streven ernaar om personen die duidelijk in beeld zijn, hiervan tevoren op de hoogte te stellen.

Waarvoor verwerkt Algemeen Dorpsbelang Oudesluis de persoonsgegevens?

Als u lid wordt van Algemeen Dorpsbelang Oudesluis of inschrijft als belangstellende of aan de slag wilt als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we persoonsgegevens nodig.

Wij gebruiken de gegevens om u goed van dienst te zijn. We gebruiken de persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over zaken die gerelateerd zijn aan het werk van onze organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

Algemeen Dorpsbelang Oudesluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren;
  • Om uw gegevens te verwerken, zoals ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, innen van giften, statistische analyses enz.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Algemeen Dorpsbelang Oudesluis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via info@dorpsbelangoudesluis.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Algemeen Dorpsbelang Oudesluis verkoopt uw gegevens niet aan derden en indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Algemeen Dorpsbelang Oudesluis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u niet meer door ons benaderd worden dat kunt u dit schriftelijk of per email laten weten aan de secretaris.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, sturen naar info@dorpsbelangoudesluis.nl. Algemeen Dorpsbelang Oudesluis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Algemeen Dorpsbelang Oudesluis houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Jaarlijks stelt het bestuur het privacybeleid weer opnieuw vast.