Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 24 april 2017

HomeVergaderingenJaarvergaderingJaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 24 april 2017

Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 24 april 2017

HomeVergaderingenJaarvergaderingJaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 24 april 2017
  1. 1.Om 20:03 uur opent de voorzitter Kees Doets de 48ste jaarvergadering en heet met recht een ieder van harte welkom en is blij dat men in grote getale is gekomen.

Afbericht van Kees Geel, Perry Vriend, Danny van Luijk, Sandra Konijn en erelid Tiny de Bruin. Onze ereleden Wies Roels en Tiny Tijmes worden verwelkomd. Ook in het bijzonder worden ook Jelle Beemsterboer (Wethouder), Cynthia Kootker (projectleidster DOP) en Jos Smit (Groen Beheer) welkom geheten. De laatste twee nemen de presentatie “Voorlopig ontwerp polderpark en ontmoetingsplein”voor hun rekening. Iedereen heeft bij binnenkomst een bakje koffie gekregen, het tweede bakje in de pauze, dus uw lidmaatschap is er weer uit.

Op de tafels liggen: het jaarverslag 2016-2017, notulen van de jaarvergadering 8 april 2016 en het financieel verslag 2016. In totaal zijn er 53 aanwezigen.

2.   Ingekomen stukken.

  1. Geen ingekomen stukken.

  2. 3. Notulen vorige jaarvergadering. Die zijn door een ieder kritisch doorgenomen. Omdat niemand verder op- en aanmerkingen heeft, worden de notulen aangenomen (complimenten aan Cor).

  1. 4.De voorzitter geeft aan dat wij een uitstekende penningmeester hebben en geeft haar het woord. Dit jaar niet alleen het financieel overzicht algemeen en zwembad, maar ook 400 jaar Oudesluis, waar wij positief zijn uit gekomen. Hiervoor wordt nu een picknicktafel gemaakt. De drukkosten herinneringsboek zijn hier nog niet in meegenomen.  Wij hebben een mooie bankrekening, mede door de bijdrage zonnepanelen zwembad.  Er zijn verder geen op- en aanmerkingen. Met dank aan Ingrid.

  1. 5.De kascommissie bestaat uit Linda Oosting en Sandra Konijn. Linda geeft aan dat de overzichten een duidelijk beeld geven, wordt uit- en toegelicht, complimenten. Goed werk van Ingrid.

De kascommissie 2017-2018 zal bestaan uit Linda Oosting (2e jaar) en de vrijwillig aangemelde Katinka Hoogland (1ste jaar).

De voorzitter bedankt de kascommisie en Ingrid Deutekom voor de uiteenzetting van de financiën.