Jaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2016-2017

HomeVergaderingenJaarvergaderingJaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2016-2017

Jaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2016-2017

HomeVergaderingenJaarvergaderingJaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2016-2017

Jaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2016-2017

  1. Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar gewees

  2. Commissievergaderingen geweest betreffende 400 jaar Oudesluis.

  3. Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden diverse onderwerpen besproken. ( o.a. dorpsraden en Dorpsvisie).

  4. Verschillende dorpsbewoners en fractievertegenwoordigers hebben onze vergaderingen bezocht.

Regelmatig werden wij op de hoogte gehouden door de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe omtrent het windmolenbeleid.

April/Mei.

Creatieve route Oudesluis. Introductie “Het Walvisnatje”(Oudesluizer biertje).

Het zwembad is weer klaargemaakt voor gebruik en er zijn schilderwerkzaamheden gedaan.

Tevens hebben wij afscheid moeten nemen van ons oud-bestuurslid Ab Tiel.

Eerste overleg met de gemeente omtrent het polderpark.

Juni.

Rabobank Fietstocht gefietst en hebben hiermee € 200,00 verdiend.

Het feestweekend 400 jaar Oudesluis met als afsluiting de dorpsbarbecue.

September.

Uitslag rechtszaak omtrent de skatebaan. Zaak verloren, skatebaan wordt opgenomen in nieuwe polderpark

Oktober.

2de veldbezoek.

De plantenbakken pleintje voorzien van nieuwe beplanting.

Het plaatsen van stelconplaten bij het zwembad.

November.

Presentatie Buurtzorg (zie www.oudesluis.com)

December.

Afsluiting feestjaar met “Het Scheepstuigh”en met “De Harpoen”(Oudesluizer winterbier). Toekenning  subsidie voor plaatsen zonnepanelen zwembad.

Het pleintje voorzien van nieuwe beplanting en 2 nieuwe bankjes.

Riet verwijderen egalement.

Februari.

Restant riet egalement verwijderd.

Informatieavond omtrent polderpark en nieuwe ontmoetingsplein.

Maart.

Picknicktafel voor zwembad besteld.

April.

Aanbrengen zonnepanelen zwembad.

Diverse onderwerpen en foto’s zijn ook op onze website te lezen en te bekijken www.dorpbelangoudesluis.nl of onze dorpswebsite www.oudesluis.com en onze website voor 400 jaar Oudesluis www.400jaaroudesluis.nl