Zwemkaarten verkoop 2024 voor zwembad “de Sluispoel” Oudesluis.

Zaterdag 25 mei gaat het zwembad weer open!

Net als volgend jaar hebben wij de keuze uit een gezinskaart of een kaart voor een persoon.

  • Gezinskaart € 50,=
  • Seizoenskaart € 32,50 per persoon

Het bedrag kunt u overmaken naar onderstaande rekening  of  u kunt bijgevoegde QR code gebruiken.

Let op: zet er bij voor wie de kaart is en het adres zodat wij de gegevens goed kunnen bijhouden. De vrijwilligers bij het zwembad kunnen controleren of er betaald is.

Het bestuur van Algemeen Dorpsbelang Oudesluis wenst u een hele fijne zomer met veel zwemplezier.

Rabobanknummer: NL87RABO 0191 9115 34 t.n.v. Algemeen Dorpsbelang Oudesluis

Vermeld a.u.b. uw adres en zo nodig de persoon voor wie de zwemkaart wordt aangeschaft

QR code voor betaling zwemkaart zwembad “de Sluispoel” Oudesluis: