Contributie Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2023

Wij vragen u bij deze om de contributie van Dorpsbelang te betalen. Later in het jaar dan u van ons gewend bent, normaal doen wij dit in mei.

De contributie bedraagt € 2,= per persoon en u mag dit overmaken naar

NL87RABO0191911534 T.N.V. ALGEMEEN DORPSBELANG OUDESLUIS

Momenteel zijn wij met de bestuursleden van Dorpsbelang volop bezig met de leefbaarheid van Oudesluis. Wij voeren hier veel gesprekken over binnen de gemeente Schagen en hebben de antwoorden van onze enquête, die wij begin van het jaar online gedaan hebben, hier in mee genomen. Met de gemeente voeren wij momenteel vooral volop gesprekken over woningbouw en geven aan hoe belangrijk het is voor het dorp om woningen er bij te krijgen. Deze gesprekken gaan moeizaam, maar we hebben wel het idee dat we beginnen te winnen. We houden jullie op de hoogte!

Er is een vernieuwde website van Dorpsbelang Oudesluis die wij momenteel volop aan het inrichten zijn. Wij zullen daar het laatste nieuws op zetten en ook zijn er verslagen van de vergaderingen te vinden. https://www.dorpsbelangoudesluis.nl  U kunt ons ook volgen via Facebook, waar wij ook regelmatig nieuws delen.

Eind van het jaar zullen inwoners van de gemeente Schagen uitgenodigd worden voor een burgerberaad. Dit is aangevraagd door de gemeenteraadslieden, zij willen weten wat er bij de bewoners binnen de gemeente leeft. Dat zal in een dorp heel anders zijn dan in de stad en daarom willen zij daar meer duidelijkheid in. Zij beseffen ook dat de consequentie is dat zij wel wat met de uitkomst moeten gaan doen, wat de uitkomst ook is.

De gemeente Schagen gaat random een groot aantal inwoners van de gemeente Schagen uitnodigen. Mocht u over een aantal weken een brief ontvangen van de gemeente waarin men vraagt of u mee wilt doen aan dit burgerberaad dan hopen wij dat u de tijd wilt nemen om hier energie in te steken en aan wilt geven wat voor Oudesluis voor nu en in de toekomst belangrijk is. Een aantal bestuursleden van Dorpsbelang zijn naar een informatieavond over het burgerberaad geweest en hebben uitleg hierover gekregen. Mocht u vragen over het burgerberaad hebben dan kunt u deze bij ons stellen.

 

Bestuursleden Algemeen Dorpsbelang Oudesluis.