Beste dorpsbewoners.

De bestuursleden van Algemeen Dorpsbelang Oudesluis zijn de laatste maanden volop in gesprek geweest met burgemeester van Kampen van de Gemeente Schagen. Wij wilden een visie over Oudesluis horen van de gemeente, zodat wij als dorpsraad duidelijkheid zouden krijgen. Veel vergaderen binnen ons bestuur de laatste jaren, maar wij hadden het gevoel dat een hoop onderwerpen bleven hangen en niet van de grond kwamen. Het was ons ook niet duidelijk wat de visie van de nieuwe gemeenteraad over Oudesluis was. Vandaar deze gesprekken en deze gesprekken hebben vruchten afgeworpen en ze hebben ons zeker duidelijkheid gegeven.
Wij hebben het over de volgende punten gehad.
• Het café op de hoek. Eigenaar is Ron Smit en deze wilde erg graag een café met woningen maken op deze plek. Alleen is dit een moeilijke combinatie en wettelijk niet goed van de grond te krijgen. Daarom is gevraagd om er dan in ieder geval woningen en misschien een cafetaria van te maken, want dit is wel te realiseren. Hier is nu een omgevingsvergunning voor aangevraagd.
• Maar een dorp zonder café is ook niet wat we willen, daarom zijn wij gaan overleggen of het mogelijk is om de voetbalkantine om te bouwen tot dorpshuis. Dit is mogelijk en daarom zijn wij gaan overleggen met het bestuur van de voetbal. Het bestuur zag onze plannen zitten en momenteel worden er serieuze plannen gemaakt voor een verbouwing. Hier zal een tekening en een aanvraag bij de gemeente voor gedaan moeten worden, maar ook een subsidie aanvraag bij Leader. Verder zullen wij met bewoners, verenigingen en dergelijke om tafel gaan om het plan zo helder mogelijk te maken. Als we dit gaan doen moet het goed gebeuren en voor iedereen toegankelijk zijn. Het gebouw en de inrichting moeten aan de eisen voldoen. Kortom er is een hoop te doen, maar er wordt al volop voorbereidend werk gedaan door de bestuursleden van Dorpsbelang en de voetbalvereniging. Mocht u mee willen denken, ideeën hebben of opmerkingen/vragen hebben over het plan voor een dorpshuis meldt u zich dan bij de bestuursleden van Dorpsbelang.
• Het voormalige Daan Pool huis is ook uitgebreid besproken. Wij vinden het net als jullie schandalig dat dit gesloopt is en het er nu zo bij staat. Het project is van de maatschap Eigenwijs wonen en beide eigenaars van dit bedrijf hebben wij gevraagd om een reactie. Zij zijn aan het sparen om een nieuw pand te kunnen gaan bouwen is hun antwoord. Voor nu gaat er helaas nog niets met dit bouwproject gebeuren en kunnen wij hier verder niets aan doen. De gemeente heeft gekeken of zij nog druk op de ketel kunnen zetten, maar helaas.
• De gesloopte boerderij op de Akker heeft al vanaf 2018 een bouwvergunning en nog steeds wordt er niets gedaan met deze grond. Voor iedereen een doorn in het oog. De gemeente heeft de eigenaar nu aangeschreven omdat de vergunning verloopt en hoopt duidelijkheid van de eigenaar te krijgen over de nu te nemen stappen met dit project.
• Uitbaggeren van de Grote Sloot die werkelijk overvol met planten begroeit is werd ook besproken. Het waterschap heeft dit voor 2028 op de agenda staan en als de gemeente Schagen het voor die tijd nodig vindt om te baggeren dan moet de gemeente dit betalen en hier is binnen de gemeente geen budget voor. We gaan nog bij sloepen netwerk informeren of hun een idee hebben om dit op te lossen.
Wel wordt door het waterschap gevraagd om het te melden als de kreeften de walkanten erg kapot maken, zodat zij hier mee aan de slag kunnen. Ze zijn op de hoogte van de aanwezigheid van de kreeften en momenteel aan het onderzoeken hoe groot de populatie aan kreeften in de Grote Sloot is.

Verder zijn wij blij te horen dat de woningen van de Melchiorhof opgeleverd gaan worden en dat er een aantal Oudesluizers blij gemaakt zijn met een woning. Het eerste bouwproject is klaar, laten we hopen dat er nog meerdere projecten gaan komen. De gemeente heeft in ieder geval wel medewerking toegezegd en de eerstvolgende projectleider binnen de gemeente die vrij komt gaat met Oudesluis aan de gang.

De gemeenteraad van Schagen heeft om een burgerberaad gevraagd. Zij willen van de inwoners van de gemeente Schagen weten “Hoe ziet een leefbare gemeente er in de toekomst uit?” Uit alle kernen van de gemeente worden inwoners gevraagd om mee te doen aan dit burgerberaad dat gehouden zal worden op 16 Maart. Mocht u nou uitgenodigd worden voor dit burgerberaad dan hopen wij dat u hier tijd en energie in wilt steken en namens Oudesluis uw stem wilt laten horen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u met uw vragen altijd bij ons terecht. Neemt u contact met ons op via info@dorpsbelangoudesluis.nl

Wij hopen u bij deze genoeg geïnformeerd te hebben. Via onze vernieuwde website van Algemeen Dorpsbelang Oudesluis en onze facebooksite houden wij u ook op de hoogte van het laatste nieuws.

Groeten,
Katouscha, Marja, Helga, René, Jolanda en Linda
Bestuursleden Algemeen Dorpsbelang Oudesluis