Waterberging van start

HomeProjectenWaterberging van start

Waterberging van start

HomeProjectenWaterberging van start

Aanleg waterberging Oudesluis binnenkort van start

Het ontwerp voor de waterberging nabij de woonkern van Oudesluis heeft van december tot en met medio januari 2013 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het plan wordt daarom zonder wijzigingen vastgesteld. Dat betekent dat de uitvoering binnenkort van start gaat. Op 5 februari vond een inloopbijeenkomst plaats waarbij omwonenden zich konden laten informeren over de definitieve tekeningen en de aanpak van de uitvoering. Veel bewoners maakten hiervan gebruik en stelden zich op de hoogte van de uitvoering. Er waren zowel complimenten voor het plan als ook enkele kritische vragen over de transportroutes van de af te voeren grond.

Planning

Op dit moment bereidt de aannemer het werk voor. Vanaf naar verwachting eind maart/begin april 2013 gaat de eerste schop de grond in. In de loop van het derde kwartaal zal de waterberging klaar zijn.

Gaudi in de polder

Langs de waterbergingen komen ook enkele wandelpaden. Kunstenaar Pieter Klomp uit Oudesluis gaat met kinderen van O.B.S. De Bijenkorf een bijzonder project vormgeven. In de omgeving van de waterberging komt een bankje van mozaïek gemaakt door de kinderen en kunstenaar. We zullen u hier te zijner tijd verder over informeren. Het belooft erg mooi te worden!

Vragen tijdens de uitvoering?

Firma Markus BV gaat het werk uitvoeren. Als de uitvoering eenmaal is gestart en u vragen heeft over het werk, dan kunt u contact opnemen met de heer J. vd Leij contractpersoon namens Markus BV. Hij is voor niet dringende zaken via de e-mail bereikbaar markus@boskalis.nl en voor dringende zaken via telefoonnummer 020-587 4000. Contactpersoon bij het hoogheemraadschap is projectleider Jan Zijp 072-582 7264 en programmamanager waterberging bij de gemeente Schagen is Jan Wijn 06-5317 1198.

Waterberging van start